Pravidla

 

1. Pravidla

Pravidla představují způsob, jak dělat hromadné úpravy. Jednotlivá pravidla se dají aplikovat na všechny produkty ve vašem feedu.

Pro vytvoření nového pravidla kliknete na „Vytvořit nové pravidlo“

 1. Název
  1. Zde zadáte název pravidla.
 2. Nalézt ve feedu text
  1. Nahrazovat lze text za text, případně hledaný výraz zadat jako regulární výraz. V takovém případě je možné v nahrazeném textu používat proměnné skupin. Například (.*) vyhledá dvojici značek URL a jakýkoliv text uvnitř. Nahrazovací text \g obsahuje proměnnou první skupiny (\g<1>), tudíž se změní značky URL na XX a text uvnitř zůstane stejný.
 3. Nahradit za text
  1. Zde jsou 2 možnosti:
   1. Necháme pole prázdné. To značí, že nechceme, aby byl za něco daný element nahrazen, tedy zmizí.
   2. Pole vyplníme příslušným textem, za který má být nahrazen.

Viz. obr. níže